Contact us

De oplossing voor GS1 productafbeeldingen

Het beschikbaar stellen van de juiste productafbeeldingen voor externe kanalen is voor veel fabrikanten al best een uitdaging. Sinds kort is daar een extra laagje complexiteit bij gekomen: het aanleveren van de juiste bestanden voor GS1.

De nieuwe GS1 Data Source richtlijn schrijft namelijk precies voor hoe fabrikanten een productafbeelding moeten noemen. De naam van het bestand moet bestaan uit minimaal 19 karakters, waarvan de eerste 14 karakters bestaan uit de GTIN-code, gevolgd door een underscore en vervolgens een aantal extra letters of nummers waaronder:


Op het eerste gezicht is deze richtlijn best logisch. In de praktijk zitten er echter wat haken en ogen aan.

Wat is de voorkant?

Bij een pak hagelslag is het vrij eenvoudig om te bepalen wat de voorkant, de achterkant, links of rechts is. Dat geldt echter niet voor alle producten. Neem bijvoorbeeld een klauwhamer of komkommer: hoe moet je die op de foto zetten om de voorkant te laten zien? En wat doe je als een product schuin van boven is gefotografeerd? De richtlijn schrijft voor dat de voorkant de "communicatieve" zijde is, maar bijvoorbeeld bij salades kunnen zowel de zijkant als de bovenkant gebruikt worden als "voorzijde".

Voorkant of rechterkant?
Welke kant van de kip zien we hier?
Overduidelijk voorkant

Eén product, meerdere bestanden

De nieuwe richtlijn kan er ook voor zorgen dat je als fabrikant één bepaalde foto meerdere keren moet aanleveren, met verschillende bestandsnamen omdat de GTIN onderdeel is van de bestandsnaam. Denk bijvoorbeeld aan een veiligheidsschoen: voor elke maat word je geacht een aparte afbeelding aan te leveren, met aangepaste bestandsnaam - elke maat heeft immers zijn eigen GTIN-code. Hetzelfde geldt voor tomatensoep waarvoor je foto van het product uit de verpakking wilt gebruiken voor meerdere landen, of voor grote en kleine verpakkingen waarin de soep wordt geleverd. Elke afzetmarkt en verpakkingsformaat heeft zijn eigen GTIN-code, dus zul je verschillende foto’s moeten aanleveren bij GTIN met steeds een nieuwe bestandsnaam.

1 Afbeelding voor alle maten 1 Afbeelding voor alle maten

Foutgevoeligheid

Zoals wel vaker het geval is met coderingen, is de GS1 Data Source-richtlijn tamelijk foutgevoelig. Elk karakter in de bestandsnaam heeft zijn eigen functie en een foutje is zo gemaakt.

Meerdere kanalen, meerdere bestandsnamen

Ook niet onbelangrijk: naast GS1 GDSN zijn er nog diverse andere kanalen waar je productfoto’s aan wilt leveren. GS1 GDSN maakt nu gebruik van deze standaard, maar andere kanalen vragen weer om andere bestandsnamen. En zelfs binnen GS1 zijn er verschillende standaarden; zo wijken Nederlandse eisen af van de Belgische en de Duitse standaarden zijn weer anders. Zelfs het bestandstype is voor Nederland anders dan voor Duitsland.

Om uw leven makkelijker te maken, wordt in SyncForce de GS1 GDSN compliant bestandsnaam pas gegenereerd op moment van publicatie, zodat deze foutloos worden ingelezen door GS1.

Hoe? Eigenlijk zoals SyncForce dat altijd doet: de centrale bron van informatie is en blijft altijd uw eigen informatie set, met uw interne bestandsnamen. Bij de productafbeeldingen die in SyncForce zijn opgeslagen staat alle informatie die nodig is voor GS1: niet alleen welk product er is afgebeeld, maar ook de resolutie van de foto, of de foto van links, rechts, boven of onder is genomen.

De GTIN-code in de bestandsnaam wordt door SyncForce afgeleid van het product waarin een bepaalde afbeelding is gekoppeld. Op deze manier is het mogelijk om één beeld te gebruiken voor meerdere producten, zonder dat dit extra werk kost. Pas bij publicatie wordt er per GTIN een bestand met de juiste naam klaargezet; volledig automatisch, waarmee dubbel werk wordt voorkomen (en de noodzaak om dubbele bestanden te beheren).

Op het moment dat een afbeelding kan worden gedeeld met GS1, genereert SyncForce dus automatisch een kopie van de afbeelding met de juiste bestandsnaam. Als de afbeelding bij een ander kanaal (of bij een andere GS1-markt of naar niet GDSN aangesloten retailer) aangeleverd moet worden, dan levert SyncForce ook daar weer de correcte informatie aan in de standaard die daar gebruikt wordt. Voor het beeld van “tomatensoep zoals geserveerd” die in meerdere landen wordt verkocht, in verschillende verpakkingsformaten, dan maakt SyncForce automatisch meerdere "kopie" afbeeldingen aan met de correcte bestandsnaam.


Terug